ОЗ "Засульський ліцей ЛМР" Неділя, 09.05.2021, 23:01
| RSS
Меню сайту

Новини ліцею

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Пошук

П Р А В И Л А
організації та проведення
Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня-2012”


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2002 №467 "Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня” конкурс проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм та нових підручників за результатами конкурсу.

1. Оргкомітет конкурсу

Організація і проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня” покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Дії оргкомітету з організації та проведення конкурсу регламентуються цими правилами та планом заходів, що додається.

Адреса оргкомітету Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня”: вул. Караджича, 29,
м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 240-17-02,
e-mail: levenia.lviv@gmail.com; http://levenia.com.ua.

До повноважень оргкомітету належить:

· пропагування ідеї конкурсу на території України;

· проведення семінарів регіональних координаторів з метою вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня”;

· організація роботи експертної ради з метою відбору та затвердження пакету завдань конкурсу;

· забезпечення регіональних координаторів рекламними матеріалами;

· підготовка та обговорення пакетів завдань, підготовка, друк та розсилка координаторам у регіонах завдань, бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів, інструкцій для координаторів;

· вирішення питань щодо проведення конкурсу, розробка інструктивних документів та листів з питань, що не врегульовані цими Правилами.

· перевірка бланків відповідей учасників конкурсу, проведення статистичної обробки результатів конкурсу;

· підбиття підсумків та оприлюднення результатів конкурсу;

· розробка та друк бланків сертифікатів;

· розсилка результатів конкурсу, бланків сертифікатів координаторам у регіонах;

· відзначення учасників конкурсу та регіональних координаторів;

· делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двохсторонньої угоди;

· подання звіту Міністерству освіти і науки, молоді та спорту про проведення конкурсу.

· вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.

2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 7– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності без попереднього відбору.

Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього закладу.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися в координатора конкурсу в своєму навчальному закладі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

За бажанням учасників учні 10-11 класів можуть обирати завдання для загальноосвітніх чи спеціалізованих класів, про що слід повідомити у заявці.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного внеску не пізніше 1 березня 2012 року.

Конкурс проводиться:

- для учнів 7 класів;

- для учнів 8 класів;

- для учнів 9 класів;

- для учнів 10 класів;

- для учнів 11 класів;

- для учнів 10 класів з поглибленим вивченням фізики;

- для учнів 11 класів з поглибленим вивченням фізики.

Рекомендований благодійний внесок складає 11 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 9 % цих внесків призначається для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів.

3. Порядок проведення конкурсу

Організацією та проведенням конкурсу в регіонах займаються регіональні координаційні центри та регіональні координатори. Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього навчального закладу.

Конкурс проводиться в один день 1 квітня 2012 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Координаторам конкурсу категорично забороняється оприлюднювати завдання конкурсу повністю або частково до 1 квітня 2012 року.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу благодійного внеску.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Координатори особисто перевіряють правильність реєстрації учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи спеціалізованих класів.

Усі вчителі, що проводять конкурс у даному навчальному закладі, підписують доданий документ, у якому зобов’язуються провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть бути вилучені з перевірки.

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися підручниками, довідниками, та допоміжною літературою категорично забороняється.

Учасники конкурсу для розрахунків можуть використовувати калькулятор.

Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові.

Конкурс триває 75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу оргкомітету з поміткою "Левеня”.

Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня 2012 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються в оргкомітеті до 1 вересня 2012 року, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу організаційного комітету з проведення конкурсу "Левеня”.

4. Зміст і структура завдань

Запропоновані оргкомітетом завдання для учасників конкурсу затверджуються експертною радою конкурсу.

Учасникам конкурсу пропонується 30 тестових завдань різного ступеня складності (10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних).

До кожного завдання є три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна.

5. Критерії оцінювання результатів

На спеціальному бланку відповідей учасники конкурсу мають вказати лише одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною. Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.

За неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, що визначено за дану задачу.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує авансом.

Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

6. Підбиття підсумків конкурсу

Збір та обробка результатів учасників конкурсу проводиться відповідно до законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних. Збору та обробці підлягають прізвища та імена учасників, дані про їх загальноосвітні навчальні заклади, класи, а також відповіді на завдання конкурсу. Факт відправки загальноосвітніми навчальними закладами бланків відповідей та бланків реєстрації учасників конкурсу на обробку означає, що загальноосвітній навчальний заклад гарантує наявність згоди батьків (законних представників) на необхідну для проведення конкурсу обробку персональних даних авторів відправлених відповідей та несе всю зумовлену цим відповідальність і дає свою згоду на оприлюднення результатів школи в регіональному та всеукраїнському рейтингах.

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних здійснює статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти.

Офіційні результати проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2012» розміщується на сайті: http://levenia.com.ua.

7. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників. Додатково можуть залучатися спонсорські кошти на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився конкурс, та інформаційний вісник. Учасники, що покажуть відмінний результат додатково отримають інформаційний вісник «Левеня-2012» вітає переможців».

Сертифікати відзначення учасників Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня” розподіляються таким чином:

· сертифікат «відмінний результат» отримають 12,5 % учасників конкурсу (по певному класу);

· сертифікат «добрий результат» отримають 37,5 % учасників конкурсу;

· сертифікат «учасник конкурсу» отримають решта (50 % ) учасників конкурсу.
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Сьогодні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода

Наші будні
                                                                                                                        

Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021Безкоштовний хостинг uCoz